.

19 March 2013

Amalan 5S, Konsep, Perlaksanaan dan Penilaian

0
Tuesday, March 19, 2013

Amalan 5S


OBJEKTIF

 • Menyediakan syarikat untuk Amalan dan Perlaksanaan 5S
 • Membina Pelan Tindakan Amalan 5S
 • Memahami konsep dan kepentingan Amalan 5S dalam meningkatkan Kualiti dan Produktiviti di tempat kerja
 • Memulakan perubahan bagi meningkatkan mutu kerja syarikat
 • Melaksanakan Amalan 5S dengan Berkesan
 KANDUNGAN KURSUS

Kepentingan Produktiviti dan Kualiti
 • Bagaimana masa operasi ditentukan
 • 7 Jenis Pembaziran
Pendekatan Teknik KAIZEN
 • Apa itu teknik KAIZEN?
 • Aspek Persamaan pelbagai program peningkatan
Amalan 5S di dalam TQM
 • Pelbagai Program Peningkatan di tempat kerja
 • Pertindihan kawasan  pelbagai Program Peningkatan
 • Turutan yang dicadangkan bagi melaksanakan Program Peningkatan
Memahami Falsafah dan Kekuatan 5S
 • 5S menyumbang kearah Produktiviti, Kualiti, Kos, Penghantaran, Keselamatan dan Semangat
 • 4 Objektif Utama Program 5S
 • Definisi Seiri, Seiton, Seiso, Seiketsu, Shitsuke
 • Contoh Amalan 5S yang lemah
 • Contoh Amalan 5S yang cemerlang
 • Strategi Tag-Merah (Red-Tag Strategy)
 • Contoh-contoh pembahagian barangan yang tidak diperlukan
 • 7 Prinsip Seiton
 • Contoh-contoh Piawai 5S di Pejabat dan Kilang
Impak 5S kepada Proses kerja (KPI)
 • Kuantitatif
 • Kualitatif
 • Petunjuk Budaya Kerja
Langkah-langkah Pelaksanaan Program 5S
 • 6 Langkah Pelan Induk 2 tahun untuk pelaksanaan 5S
Langkah 1. Persediaan
Langkah 2. Pengumuman rasmi CEO
Langkah 3. Pembersihan oleh semua
Langkah 4. Permulaan Seiri
Langkah 5. Seiri, Seiton dan Seiso harian
Langkah 6. Audit 5S berkala
Penilaian Keberkesanan Pelaksanaan  5S
 • Jenis-jenis Audit 5S
 • Contoh Kriteria Audit 5S
Empat Kunci Utama bagi Pelaksanaan 5S yang Berjaya
Kerja Kumpulan:
 • Pelan Tindakan bagi Pelaksanaan Amalan 5S
 • Kajian Kes bagi meningkatkan pemahaman konsep 5S

About the author

Aku Khairul Amran. Irul, Itu nama yang orang panggil aku sejak Aku kecik lagi. Dah besar ni orang suka-suka je panggil Amran..

0 comments: